Vlastimil Peška se představuje

Hudební skladatel, režisér, dramatik, hudebník, herec i občasný scénograf v jedné osobě. Po ukončení studia brněnské konzervatoře (housle u L.Kubaláka a L.Borýska) a JAMU (skladba u M.Ištvana) nastoupil do hereckého angažmá ve Studiu Ypsilon, kde působil tři sezóny. (Není bez zajímavosti, že během studia JAMU působil jako externí houslista v orchestru zpěvohry, tehdy Státního divadla v Brně.) Po té si dopřál postgraduální studium činoherní režie – opět na JAMU. (R.Mihula)


Od roku 1984 se profesionálně věnuje režii, ke které připojuje i své herecké, hudebnické a skladatelské dovednosti. Na tzv. volné noze působil v mnoha českých divadlech. Např. v Šumperku, Hradci Králové, Ostravě, Opavě, Uherském Hradišti, v Brně, Jihlavě, ve Zlíně i Praze.


Od roku 1990 do roku 1993 působil jako dramaturg orchestru lidových nástrojů BROLN v Českém rozhlasu v Brně. Pro toto těleso napsal více jako stovku úprav a kompozic čerpajících z odkazů lidových písní moravského venkova. Mezi zajímavosti tohoto období patří například půvabná Malá vánoční mše vydaná na CD s názvem Vánoční gloria, které připravil společně s Bohdanem Warchalem.


Od roku 1994 působí jako ředitel a umělecký šéf Divadla Radost v Brně, pro které již napsal mnoho zajímavých dramatizací i vlastních titulů. Pod jeho vedením se Divadlo Radost zaskvělo v nové kráse po dokončení velkolepé rekonstrukce v létech 1999 až 2011.


Mezi neopomenutelné zajímavosti patří, že již celých třicet sedm roků neopustil své vyhlášené ochotnické divadlo v rodném Ořechově u Brna, s kterým mimo jiné objel doslova půl Evropy.


Stručný výčet uměleckých aktivit Vlastimila Pešky v tomto roce čítá asi 35 kompozic tzv. soudobé vážné hudby, více jak stovku již zmíněných úprav a kompozic na lidová témata. Zhruba sto dvacet režií a scénických hudeb. Téměř padesát úprav, dramatizací a vlastních komedií, které se hrají v mnoha českých profesionálních i ochotnických divadlech. Jedna dětská kniha, jeden komiks, kniha mapující historii Ořechovského divadla, dva televizní scénáře, tři dokumentární filmy a celovečerní film s názvem Westernstory aneb To je hustý. Jako herec ztvárnil několik menších rolí jak na svých jevištích, tak také v několika filmech. Mezi zajímavé herecké kreace se např. řadí postava učitele hudby zvaného Jeppe z vlastní komedie s názvem Jeppe a Pán Bůh v kraťasech, či postava kněze Horácia z komedie V+W: Nebe na zemi.