Scénická hudba

Scénická hudba zabírá v tvorbě Vlastimila Pešky téměř stěžejní místo.
Dá se říci, že co Peškova režijní práce, to i scénická hudba. Pro své kolegy režiséry vytváří scénickou hudbu spíš ojediněle. Nicméně již spolupracoval s celou plejádou zkušených českých režisérů, mezi které zajisté patří, či patřili např. Stanislav Moša, Zdeněk Kaloč, František Čech, Pavel Hradil, Miloš Hynšt, Pavel Doležal, Pavel Havránek, Jan Shmid, Zoja Mikotová, Pavel Polák, Arnošt Goldflam a Pavel Hekela. 
Strohý výčet by zaznamenal kolem sta titulů.