Hudební skladatel

Hudební tvorba Vlastimila Pešky je velmi široká a zasahuje téměř do všech oblastí hudby. Jako posluchač Janáčkovy akademie v Brně, v kompoziční třídě prof.Miloslava Ištvana se začal věnovat nejenom skládání tzv. soudobé vážné hudby, ale i psaní hudby scénické a úpravám a kompozicím pro BROLN. (Brněnský orchestr lidových nástrojů, který působil při Českém rozhlasu v Brně.)
Je i autorem mnoha písní nejrůznějších žánrů.

Všechny notové materiály uvedených skladeb jsou dostupné u autora, v ČHF Praha,

v archívu Čs.rozhlasu Brno, v archívu knihovny JAMU v Brně, či v nakladatelství NELA Brno.