Dramatik

Divadelní hry Vlastimila Pešky prověřila četná provedení v profesionálních i ochotnických divadlech. Například v Brně, Ostravě, Praze, Uherském Hradišti, Jihlavě, Hradci Králové, Šumperku, ve Zlíně, v Opavě, ale také ve Slovinsku, Švédsku a Argentině.
 
Rozsáhlá tvorba Vlastimila Pešky zahrnuje kolem padesáti komedií, pohádkových her a autorizovaných úprav.
 
Peškovy hry si můžete otevřít v sekcích Komedie, Pohádky, Autorizované úpravy a  Libreto miniopery.   
 
Při kliknutí na vybraný titul se otevře celý text hry, který si můžete stáhnout.

Podrobnější informace a synopse Peškových her najdete na webových stránkách:

Divadelní hry Peška

Všechny mé hry zastupuje divadelní agentura:
DILIA, Krátkého 1, 190 03 PRAHA 9 - Vysočany
(vyřizuje paní Vlasta Štillerová - tel.: 266 199 826 e-mail: stillerova@dilia.cz)
 
OCHOTNICKÝM DIVADLŮM POSKYTUJI NIŽŠÍ SAZBU TANTIEM!
(Pokud o nižší sazbu projeví zájem. Vyřizuje agentura DILIA.)